Pluralizm polityczny - strona 12

Kolorowe rewolucje-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Alicja Curanovic
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

został pluralizm polityczny oraz zwiększył się zakres wolności mediów. Jednocześnie, na skutek braku wymiany elit...

Przykładowe pytania na egzamin - państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1841

lat+ byli prezydenci Na czym polega pluralizm polityczny? - na wolności działania partii politycznych, stowarzyszeń...

System praw i wolności w Konstytucji z 1997

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 560

zasad demokracji i pluralizmu politycznego → art. 14 i art. 54 (zakaz cenzury i koncesjonowania prasy...

Zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Balicki
 • Konstytucyjne Prawo Porównawcze
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3430

stanowiących prawo i innych naczelnych organów państwowych oraz zagwarantowania pluralizmu politycznego 4...

Zasady prawa wyborczego w Polsc

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1267

zasada ta jest kształtowana przez zasady demokratycznego państwa prawnego: pluralizmu politycznego...