Pipeta - strona 13

Badania kinetyki - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
  • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 392

(2) Pipeta 10 cm3 (1) Lejki (2) Mieszadło magnetyczne (1) Stoper (1) Odczynniki: KIO3 (0,1 M) KI (0,2...

Potencjometria - ćwiczenie 5

  • Politechnika Śląska
  • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

) i zmierzyć SEM ogniwa, następnie nie wyjmując elektrod dodać pipetą 10 cm3 roztworu wzorca o stężeniu 0.1 M...

Mikrobiologia, Ćwiczenie 8

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Mikrobiologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

rozcieńczenia, roztwór dokładnie zamieszać, do ka dego rozcieńczenia osobne pipety) posiewy na płytki Petriego...