Pipeta - strona 12

Chemia - Miareczkowanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3563

odpowiednio: biuretę, pipetę, kolbę stożkową, menzurkę. Napełniamy biuretę mianowanym roztworem EDTA...

Potencjały błonowe

Pobrań: 140
Wyświetleń: 1414

natomiast, umieszczona w pipecie szklanej przebijającej błonę komórkową, ma dostęp do wnętrza komórki. Błona komórki...

Kwasy nukleinowe i enzymy

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. Marcin Rapacz
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4158

% roztwór NaCl -sterylne końcówki do pipet, probówki typu “Falcon” Przygotowanie materiału (izolacja komórek...

BARWNIKI CHLOROPLASTÓW

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1967

, pipety, mikroperły, mikrowytrząsarka, waga, wirówka. Odczynniki: 96% alkohol etylowy, bufor fosforanowy...

Adsorpcja oranżu- instrukcje laboratoryjne

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2863

‘ • Spektrokolorymetr SPEKOL. • Komplet pipet: 2 szt. o pojemno´ci 50 cm3 , po jednej o pojemno´ci 20, 10, 5, 2 s s 3...

Równowagi pH w układach buforowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 490

, pehametr cyfrowy CP 211 2. Pipety, zlewki, biureta 3. Słabe kwasy organiczne i ich sole sodowe lub potasowe...

Ruchliwośc jonów - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833

cm poniżej elektrody platynowej. Następnie, za pomocą pipety, dotykając jej końcem ścianki naczynia...