Paszport - strona 34

Ustrój administracji publicznej notatki

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • prof. dr hab. Marian Zdyb
  • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 2002
Wyświetleń: 7686

osobistych i paszportów,   6)   zbiórek publicznych. 2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej...

Skrypt - Prawo

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1701

. dokument podróży - czyli to nie jest to samo, co paszport Jest to każdy dokument, uznany przez właściwy...

Prawo międzynarodowe - Norma zwyczajowa

  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2604

. na wydawaniu paszportów bądź sprawowaniu opieki dyplomatycznej (→odesłanie do dalszego wykładu). Jeżeli zatem...

Administracja publiczna - tezy egzaminacyjne

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • mgr Arkadiusz Meller
  • Administracja publiczna
Pobrań: 1400
Wyświetleń: 5257

Administracja Publiczna TEZA 1: Pojęcie administracji publicznej Definicja:Przez administrację publiczną rozumie się zespół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych , prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego pr...