Paszport - strona 29

Charter Mark - wykład

  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

(dowód osobisty, paszport, karta wędkarska). Termin „produkt” kojarzony bywa tylko z materialnym...

Cyprian Norwid Vade-mecum

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia literatury jidysz
Pobrań: 315
Wyświetleń: 756

(aby dostać paszport). Na początku maja wraz z Wężykiem wyruszają w stronę Krakowa. Zabawiwszy tam parę dni...

Postępowanie administracyjne - komplet wykładów

  • Uniwersytet Łódzki
  • prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 2058
Wyświetleń: 5768

Decyzje zapadające po wznowionym postępowaniu administracyjnym.Wznowienie postępowanie administracyjne może zakończyć się w trojaki sposób. Zawsze jest to decyzja administracyjna.Pierwszą z takich decyzji jest decyzja o odmowie uchylenia dotychczasowej decyzji. Zapada ona...

Logika - wiadomości o języku

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Milena Korycka-Zirk
  • Logika prawnicza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 945

!! W języku prawnym brzmi to np. ustawa o paszportach z 29 listopada 1990 roku art.4 ust.2 "Minister...