Paszport - strona 23

Hitler kanclerzem Niemiec

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 763

się polskimi paszportami. W listopadzie 1938 roku żydowski emigrant zabił urzędnika ambasady niemieckiej...

Amerykańska polityka zagraniczna- wyklad 9 2010

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Zbigniew Lewicki
 • Amerykanska Polityka Zagraniczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 455

na Zachód. Jednak osobom z bloku wschodniego trudno było dostać paszport do NRD. W sierpniu 1961r. Związek...

Finanse i bankowość- ćwiczenia 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Witold Stanisław Gradoń
 • Bankowość inwestycyjna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1120

na zasadzie jednolitego paszportu europejskiego, bez otwierania w Polsce oddziału. Transgraniczny przepływ...

Ustawa o cudzoziemcach

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 714

przekroczenia przez cudzoziemców granicy i przebywania na terytorium Polski. Posiadanie paszportu. Posiadanie...

Kredyt gotówkowy

 • Bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1421

(oryginały i kopie), tj. dowód osobisty oraz legitymacja ubezpieczeniowa lub paszport, ewentualnie prawo...