Pascal - strona 43

Poetyka

 • Uniwersytet Szczeciński
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2548

opracowane zagadnienia ZESTAW 1 A. B. A. Informacja stematyzowana a informacja implikowana. Systemy wersyfikacyjne w układzie historycznym i typologicznym. Informacja stematyzowana a informacja implikowana  Zawarta w tekście informacja o mówiących postaciach jest dwojakiego rodzaju: a) informacja ...

Historia państwa i prawa polskiego - Średniowiecze

 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2163

ŚREDNIOWIECZE (DO 11 POŁ. XV W.) 1. ŹRÓDŁA PRAWA GERMANÓW. Osadnictwo germańskie na słabo zaludnionych kresach Cesarstwa Rzymskiego zaczęło się już w I w. n.e. Cesarze popierali To osadnictwo w celach obrony granic i uprawy ziemi. W czasach wędrówki ludów w IV i V w. osadnictwo to nasiliło się. Ger...

Koncepcja psychodynamiczna

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1897

OSOBOWOŚĆ A ZACHOWANIE. POPĘDY I TYRANIA NIEŚWIADOMOŚCI. TEORIA LĘKU. CZĘŚĆ DRUGA KONCEPCJA PSYCHODYNAMICZNA, CZYLI CZŁOWIEK NIEDOSKONAŁYRozdział I OSOBOWOŚĆ A ZACHOWANIE Drugim wielkim portretem, jaki naszkicowała psychologia, jest koncepcja psychodynamiczna. Różni ją radykalnie od psychologii S -...

Etyka

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Etyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 5054

wiedzy etycznej. (W odniesie­niu do ludzi w ogóle wyraził ją siedemnastowieczny filozof Pascal...

Etyka - Moralność i etyka. Zarys

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Etyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1855

wiedzy etycznej. (W odniesie­niu do ludzi w ogóle wyraził ją siedemnastowieczny filozof Pascal...

PKM

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 441
Wyświetleń: 5824

układu SI. Jednostką naprężenia jest Pascal (1Pa = 1N/mm2). Stosujemy krotności (kPa, MPa). Uprościć...

Jan Szczepański Elementarne Pojęcia Socjologii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1582

Jan Szczepański Elementarne Pojęcia Socjologii Od autora Niniejsze wydanie jest przedrukiem rozszerzonego wydania, które ukazało się wiosną 1970 roku. Nakład rozszedł się tak szybko, że nie zdążyłem przygotować zapowiedzianego słowniczka pomocniczego terminów socjologicznych. Zostały w tym wydani...

Historia prawa polskiego od średniowiecza po czasy PRL-u

 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2912

Historia prawa polskiego od średniowiecza po czasy PRL-u. ŚREDNIOWIECZE (DO 11 POŁ. XV W.) 1. ŹRÓDŁA PRAWA GERMANÓW. Osadnictwo germańskie na słabo zaludnionych kresach Cesarstwa Rzymskiego zaczęło się już w I w. n.e. Cesarze popierali To osadnictwo w celach obrony granic i uprawy ziemi. W czasach w...