Pascal - strona 36

Filozofia - praca

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Filozofia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1953

Dokładna tematyka notatki jest następująca: koncepcja filozofii, charakterystyka filozofii starożytnej, Sokrates i Platon, Arystoteles, rys filozofii średniowiecznej, scholastyk, Tomasz z Akwinu, Emanuel Kant, charakter filozofii współczesnej, fenomenologia Huserra, egzystencjalizm, Kartezjusz, umi...

Teoria decyzji politycznych

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1743

Założenia analizy decyzyjnej Analiza decyzyjna jest metodą badawczą, polegającą na docieraniu do istoty zjawisk i procesów politycznych. Punktem  wyjścia jest tu decyzja polityczna i jej wykonanie (eksplandum, czyli to co podlega wyjaśnieniu). Natomiast punktem  docelowym (eksplanansem, czyli tym c...

Statyka-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Anna Wędrychowicz
  • Mechanika płynów
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1666

absolutne p2 podciśnie nadciśnie p1 Prawo Pascala – prawo równomiernego rozchodzenia się ciśnienia w płynie...

Maszynoznawstwo

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2954

- stosunek siły nacisku F do powierzchni A na jaką działa (w Pa czyli N/m2) p = F / A Prawo Pascala...