Partia komunistyczna - strona 13

System Organów państwowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1029

przedstawicielskich partii komunistycznej. Organów przedstawicielskich w konstytucjach socjalistycznych nie nazywano...

Sowietyzacja, blok wschodni

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3066

. Od roku 1947 za propagandę miał być odpowiedzialny KOMINFORM (Biuro Informacyjne Partii Komunistycznych...

Celestyn Freinet - życiorys

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 644

regionu. Jest aktywnym członkiem związku zawodowego i partii komunistycznej. Zakłada Stowarzyszenie...

System prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1281

jest dyktatura partii komunistycznej dla której prawo i instytucje państwowe to pas transmisyjny do wykonywania...

Najważniejsze wydarzenia Polsce XX wieku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1029

" było odtąd coraz silniejsze legitymowanie swej władzy w Polsce przez partię komunistyczną za pomocą...

Jesien ludów w Europie

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2891

Środkowej, zaś ogół przemian do 1991 roku spowodował przede wszystkim odsunięcie partii komunistycznych...

Wykład - Systemy partyjne

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 406

w Rosji rewolucja bolszewicka. Spowodowało to powstawania partii komunistycznych w całej Europie. Głosiły...

System partyjny we Włoszech

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • mgr Alina Kaszkur
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 4074

w świecie zachodnim partii komunistycznej (uchodzącej za formację antysystemową), do 1989 roku (do załamania...

Nowe ruchy polityczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1211

demokracji, są dysfunkcjonalne wobec systemu. Przykładem mogą być partie komunistyczne (marksistowskie...

Ewolucja modelu partii politycznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 791

zewnętrzna poza granicami państwa (dotyczy głównie partii komunistycznych) – legitymacja silna) • brak...