Park narodowy - strona 49

Prawo administracyjne i gospodarcze

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
 • dr Krystyna Pawłowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1918

2. Fizjokratyzm i liberalizm XVIII i XIXw.. Fizjokraci uważali,że życie gosp. i społ.ma naturalną kolej rzeczy tak jak w przyrodzie i w zasadzie nie należy ingerować w gospodarkę. Liberalizm to koncepcja bardziej rozbudowana /Adam Smith, Ricardo, G.Berghtam, J.Stuard Mil/- inaczej ekonomia kla...

Finanse publiczne - praca zaliczeniowa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1456

, dotyczy to również parków narodowych. 2)Usługi społ. przynoszą określonego rodzaju korzyści...

Geografia fizyczna świata

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Edmund Pieczonka
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1071

i zbiorowiska ruderalne; jej najcenniejsze resztki są chronione w rezerwatach i parkach narodowych. Obszar...

Prawo administracyjne - wykłady

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • prof. dr hab. Józef Filipek
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1561

. Tak np. osoba przebywająca na terenie parku narodowego może być adresatem zarządzeń podejmowanych...

Postepowanie administracyjne zagadnienia ogólne

 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 3626

Omawia takie zagadnienia jak: postępowanie administracyjne, organy administracji, zasady postępowania administracyjnego, właściwości organu, spory kompetencyjne, strony i uczestnicy postępowania, postępowanie dowodowe, rozprawa, postępowanie egzekucyjne, postępowanie przed NSA. Postępowanie admini...

Prawo finansowe - materiały

 • Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie
 • Prawo finansowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2702

z zakresu ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody, będące własnością Skarbu...