Park narodowy - strona 35

Środowisko jako przedmiot ochrony prawnej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1155

. zarządzenie ministra właściwego ds. środowiska lub rdoś w sprawie zadań ochronnych - odpowiednio - dla parku...

Konstrukcja normatywna ochrony gatunkowej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego...

Nieruchomości rolne - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Małgorzata Skórska
 • Gospodarka nieruchomościami publicznymi
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1169

parku narodowego albo c) wpisany do rejestru zabytków, 2) związany z gospodarką leśną, zajęty...

Geologiczna działalność wiatru

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875

kilka, kilkanaście m/rok. W Słowiński Parku Narodowym – 7 m/rok. Prędkość ta zaleŜy od: - masy piasku (wielkości...

Kaukaski kocioł czarownic

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Natalia Machnio
 • Europeistyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

, że woleli poprowadzić go przez znany z wód mineralnych park narodowy niż przez terytorium ormiańskiej...

Wykłady z ochrony przyrody

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. dr hab. Leszek Jerzak
 • Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2996

Białowieskiego Parku Narodowego. Kolejną znaczącą datą jest rok 1925, w którym powołano Państwową Radę Ochrony...