Państwo opiekuńcze - strona 12

Finanse- dobra publiczne

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Administracja
Pobrań: 56
Wyświetleń: 889

został zakwestionowany[5]. Efektem neoliberalnych polityk demontażu państwa opiekuńczego był rozwój trzeciego sektora...

Idea samorządu terytorialnego

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • System polityczny RP
Pobrań: 49
Wyświetleń: 812

. Istotną cezurą jest kryzys państwa opiekuńczego. Budżety centralny ograniczały pomoc dla miast i gmin...

Socjologia wsi - wykład 11

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Socjologia wsi
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1218

. Centrum- Stany Zjednoczone, państwa narodowe przyjmują formę rolniczego państwa opiekuńczego. Zanika...

Konstytucyjny status jednostki

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1176

się państwa „nocnego stróża” w państwo opiekuńcze. Przełom wieku XIX i XX to okres powolnego formowania...

Liberalizm - doktryny polityczne

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1218

dla najuboższych (prekursor „państwa opiekuńczego”) nie akceptował stanu natury i umowy społecznej...