Państwa członkowskie Unii Europejskiej - strona 18

Komisja Europejska - szczegółowy opis

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1162

komisarzy odpowiada randze ministra w rządach poszczególnych państw. Na każde państwo członkowskie Unii...

Dyrektywa REACH - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Toksykologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

w skrócie rozporzadzeniem REACH, państwa członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek utworzyć krajowe...

Pytania na egzamin - Traktat lizboński

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 973

także jednolitym rynkiem wewnętrznym. Jest to obszar obejmujący terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej...

Polityka społeczna w UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 651

”. Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają za zadanie promować współpracę w obszarze szkoleń...

Wykład - operacje bankowe (para banki)

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 63
Wyświetleń: 777

kredytowa: podmiot mający swoją siedzibę za granicą RP na terytorium jednego z państw członkowskich Unii...