Otoczenie organizacji wpływające na podejmowanie decyzji - strona 77

Strategie rozwoju i konkurencji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Urszula Nowacki
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

podejmowanie otoczenia, w którym ich organizacja funkcjonuje, a następnie podejmowanie działań. W ogólnych...

Zarządzanie wiedzą kierunki rozwoju

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1071

ten jest dla organizacji opartych na wiedzy komponentem strategicznego zarządzania organizacją. Decyzje podejmowane...

Funkcje wartości

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Stojanowska-Borowiec
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861

WYKONUJĄCY PRACĘ WYMAGAJĄCĄ INICJATYWY WŁASNEJ, SAMODZIELNEGO MYŚLENIA I PODEJMOWANIA DECYZJI CENIĄ WARTOŚCI...

Majątek trwały-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

, współwłaścicieli czy też personelu, którzy podejmuje decyzje co do wyboru form inwestycji finansowych, strategia...

Struktury organizacyjne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Bonifacy Kalata
 • Nauka administracji
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1120

służbowe. Szybkie podejmowanie decyzji. Wady struktury liniowej: kierownictwo nie korzysta tu z porad...

Strategiczne znaczenie analizy SWOT

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2744

wyróżniają ją w otoczeniu i spośród konkurencji. Słabe strony organizacji (czynniki wewnętrzne negatywne...

Wczesne i współczesne teorie motywacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 385
Wyświetleń: 4585

podejmowania trafnych decyzji- powszechnie występują w całej populacji i niekoniecznie są wyłączną domeną...