Otoczenie organizacji wpływające na podejmowanie decyzji - strona 64

Opracowanie zagadnień egzaminacyjnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Batko
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 763
Wyświetleń: 1589

dla firmy i który wpływa na osiągane przez daną firmę rezultaty 7. Podział otoczenia Bliższe (bezpośrednie...

Planowanie zatrudnienienia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

jest szczególnie istotne z punktu widzenia efektywności zarządzania potencjałem społecznym wtedy, kiedy otoczenie...

Zarządzanie strategiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet
Pobrań: 546
Wyświetleń: 3668

, które mogą kontrolować, regulować, wpływać na działalności organizacji. RYS B Analiza trendu - opis otoczenia musimy...

Wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 931

dostosowanie i korzystne relacje z otoczeniem. Obejmuje sformułowanie misji i celów organizacji w kontekście...

Definicja organizacji - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Czarnecka-Wójcik
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1302

-> nauka, technika, postęp, innowacje, struktura -> metasystem. Organizacja działa w określonym otoczeniu...