Otoczenie organizacji wpływające na podejmowanie decyzji - strona 54

Gospodarowanie majątkiem

  • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 84
Wyświetleń: 4200

) na podstawie tzw. umowy holdingowej ma możliwość wpływania na decyzje podejmowane przez podmioty podlegające...

Marketing - proces decyzyjny

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Marketing
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1610

czynniki otoczenia marketingowego wpływające na funkcjonowanie jakiegoś przedsięwzięcia W ramach...

Style kierowania - praca

  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
  • dr inż. Anna Wojtowicz
  • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 4529

pracowników w proces podejmowania decyzji ,nie korzysta z ich rad i sugestii, polecenia wydaje w formie...

Istota decyzji wykład

  • dr hab. Stefan Kotlicki
  • Zarządzanie kryzysowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3801

decyzji i do jego otoczenia. Można tu posłużyć się przykładem kierownika rozważającego wybór...

Public relations

  • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1603

,  w oparciu o rzetelne informacje na temat organizacji i podejmowanych przez nią działań. Obecnie, public...