Otoczenie organizacji wpływające na podejmowanie decyzji - strona 53

System w ujęciu socjologicznym

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

zwrotnego informacje zwrotną z otoczenia na temat trafności swoich decyzji i działań; sprawnie działające...

Zarządzanie strategiczne1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1127

, które w sposób bezpośredni lub pośredni wpływają na funkcjonowanie organizacji. W przypadku otoczenia ogólnego, pomijając...

Organizacja socjologii

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2660

się proces socjalizacji stanowią element otoczenia społecznego - nie wpływają już tak na proces socjalizacji...

Nauki o organizacji - Zasoby organizacji

 • Politechnika Lubelska
 • dr Elena Mieszajkina
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 329
Wyświetleń: 3857

; organizacja coraz wolniej reaguje na dynamiczne zmiany w otoczeniu; dalszy wzrost jest spowolniony i zakłócony...

Wzorce komunikowania się

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Tadeusz Sokołowski
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

sprawą jest obieg informacji wewnątrz organizacji jak i wymiany informacji z otoczeniem. Najczęstszą...