Otoczenie organizacji wpływające na podejmowanie decyzji - strona 47

Analiza SWOT przedsiębiorstwa Reebok

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 483
Wyświetleń: 5530

, która jest jedną z metod kompleksowych służących do badania otoczenia organizacji oraz analizy jej wnętrza. Analiza...

Organizacja ucząca się

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1477

na nie wpływać; organizacja to zespół elementów pełniących określone funkcje wobec całości i jego otoczenia...

Projektowanie organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

lub masowa. 3. Technika produkcji ciągłej. • otoczenie: • organizacja mechanistyczna - Sztywna...

Funkcje przywódcy

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Pobrań: 147
Wyświetleń: 5152

odpowiednio do zmian zachodzących w otoczeniu organizacji. Przyjęcie rozwiązań (w tym strukturalnych...

Procesy decyzyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Joanna Dzwończyk
 • Nauka o polityce
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1806

wiedzą o prawdopodobnych kierunkach zmian w otoczeniu d. podejmowane w warunkach absolutnego ryzyka...

Analiza SWOT - projekt przykładowy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Tomasz Małkus
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1736

jest określenie czy wobec charakteryzujących organizację silnych i słabych stron, istniejące otoczenie przedstawia...