Otoczenie organizacji wpływające na podejmowanie decyzji - strona 230

Logistyka

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Katarzyna Kotulska
  • Ekonomika
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3185

technologicznych oraz zapasów produkcji w toku LOGISTYKA ZAOPATRZENIA wpływa na konieczność podejmowania...

Teoria Maslowa - referat

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • mgr Mateusz Codogni
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3255

z ich otoczeniem społecznym (Maslowa potrzeby przynależności i szacunku odnoszą się do pozyskiwania szacunków...

Inwestycje zagraniczne i ich role

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Iwona Rączkowski
  • Podstawy inwestowania
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1029

determinujących IB: udział inwestora zagranicznego w procesie podejmowania decyzji w firmie, wymiana członków...

Błędy decyzji - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Socjologia i pedagogika pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Podejmowanie decyzji - wybór z pośród kilku opcji, po świadomym zapoznaniu się z nimi. Podmiot...