Organizacje otoczenia biznesu - strona 88

Szkoła systemowa w zarządzaniu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1617

w samej organizacji jak i poza nią. Istotne może okazać się zwłaszcza to, co dzieje się w jej otoczeniu...

Biznes plan - Księgarnia Books

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1295

w poszerzanie asortymentu i zwiększanie obrotu. Dodatkowym atutem jest lokal położony w korzystnym otoczeniu...

Etyka z biznesie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kwarciński
 • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 679
Wyświetleń: 5019

, jakiejś rzeczy lub lepsze postrzeganie przez otoczenie (korzyść). Opiekuję się koleżanką, kolegą bo łączy...

Wizerunek organizacji-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Byczkowska
 • Public relations
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

przekazu komunikacyjnego, oddziaływanie zewnętrzne min. konkurentów, ciągła zmienność otoczenia. Polityka...

Podstawy zarządzania 30 godzin

 • dr hab. Teresa Kraśnicka
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1855

organizacji, ale jej otoczenia decydujące o osiągnięciu wyników organizacji jest rozpoznanie wartości...

Definiowanie osobowości

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Cezary Żechowski
 • Psychopatologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

sposób przystosowania się do otoczenia. (Allport) → osobowość jako coś, co odróżnia jednego człowieka od drugiego...

Pojęcia w zarządzaniu-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Maria Christowa- Dobrowolska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

otoczenia Kontrole: Bieżąca Okresowa Sprawdzająca jakość produkcji Robienie bilansu i raporty z działalności...