Organizacje otoczenia biznesu - strona 86

Handel elektroniczny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1869

i wykorzystanie walorów jej różnorodności biologicznej; kształtuje atrakcyjny dla bezpośredniego otoczenia...

Podstawowe formy rozwojowe przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Machaczka
 • Zarządzanie rozwojem organizacji
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1442

się otoczeniu Bariery dla innowacji Powiększające się oddalenie "top menadżerów" od rynków Wzrastająca...

Społeczne systemy aktywności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teorie systemów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 945

), które posiadają umiejętności wykonywania określonych działań . Ich otoczenie wewnętrzne obejmuje odpowiednie...

Kształtowanie wizerunku instytucji- skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Kształtowanie wizerunku instytucji
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1358

, jak i ze środków masowego przekazu. Wizerunek organizacji jest tworzony w jej otoczeniu, w skład którego wchodzą...

Strategie organizacji

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

analizie otoczenia oraz sił i słabości firmy. Krytyka tej szkoły oparta jest na dwóch płaszczyznach...