Organizacje otoczenia biznesu - strona 86

Handel elektroniczny

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1862

i wykorzystanie walorów jej różnorodności biologicznej; kształtuje atrakcyjny dla bezpośredniego otoczenia...

Społeczne systemy aktywności

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Teorie systemów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 945

), które posiadają umiejętności wykonywania określonych działań . Ich otoczenie wewnętrzne obejmuje odpowiednie...

Kształtowanie wizerunku instytucji- skrypt

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr inż. Jerzy Olędzki
  • Kształtowanie wizerunku instytucji
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1295

, jak i ze środków masowego przekazu. Wizerunek organizacji jest tworzony w jej otoczeniu, w skład którego wchodzą...

Strategie organizacji

  • Politechnika Gdańska
  • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

analizie otoczenia oraz sił i słabości firmy. Krytyka tej szkoły oparta jest na dwóch płaszczyznach...