Organizacje otoczenia biznesu - strona 85

Socjologia wsi - wykład 7

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia wsi
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

zaopatrzenia w siłę roboczą rodzina, samopomoc sąsiedzka rodzina, najem siły roboczej, związki z otoczeniem...

Nurt behawioralny w zarządzaniu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Karpacz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 259
Wyświetleń: 4879

w organizacji, a więc relacji do innych ludzi i grup społecznych (w organizacji i jej otoczeniu) oraz w relacji...

Wykład - Funkcje zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Teresa Kraśnicka
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 203
Wyświetleń: 518

organizacji i jej otoczenia Identyfikacja strategicznych szans i zagrożeń Określenie celów długookresowych...

Public relations (4 str)

 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1148

PUBLIC RELATIONS - to funkcja zarządzania komunikacją między organizacją a jej otoczenie...

Wartości

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • prof. dr hab. Roman Niestrój
 • Marketing
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1442

efektywnego funkcjonowania w warunkach zmieniającego się otoczenia: 1. 2. 3. 4. 5. Warunkiem konkurencyjności...

Organizowanie- wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Anna Helena Zgrzywa-Ziemak
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 56
Wyświetleń: 490

FUNKCJE ZARZĄDZANIA: ORGANIZOWANIE PLANOWANIE NAKŁADY Z OTOCZENIA: zasoby ludzkie zasoby finansowe...