Organizacje otoczenia biznesu - strona 81

Koszty i zmiany w organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Urszula Ornarowicz
 • Zarządzanie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1260

z funkcjonowaniem organizacji w otoczeniu, W skrypcie:  materialne,  niewykorzystanego efektu,  społeczne (ludzie...

Zarządzanie podstawowe definicje

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Leszek Kozioł
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 854
Wyświetleń: 1575

najistotniejsze jej części powiązania między nimi, oraz związki instytucji z otoczeniem organizacja nieformalna...

Koncepcje zarządzania - Wykłady MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • prof. dr hab. Leszek Kozioł
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 294
Wyświetleń: 4480

się rozmyślnie, zdolnymi do korygowania celów. Organizacje są wyodrębnione z otoczenia, ale otwarte, czerpią...

Podejście organicystyczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2240

. Można wyróżnić dwa bieguny: subiektywny tworzony przez osobę i obiektywny: otoczenie. Między tymi biegunami...

Teoria Rubinsteina

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756

. Można wyróżnić dwa bieguny: subiektywny tworzony przez osobę i obiektywny: otoczenie. Między tymi biegunami...

Proces zarządzania organizacjami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Jan Pyka
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2310

stosunki z otoczeniem, wspierają ową organizację. 9.) dyplomaci - oficjalni przedstawiciele danej...

Opracowane zagadnienia na egzamin 2

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1274

załącznikiem do wniosku - Jest to kompendium wiedzy na temat projektu oraz jego otoczenia społeczno...

Strategia: cechy, definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Sapeta
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1078

w unikalny sposób Strategia dotyczy przyszłości opartej na analizie otoczenia Strategia wiąże się ze zmianą...