Organizacje otoczenia biznesu - strona 66

Podstawy zarządzania ćwiczenia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2793

osiągnięcia celów w sposób sprawny i skuteczny. ORGANIZACJA - wyodrębniona z otoczenia całość ludzkiego...

Etyka biznesu - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kwarciński
 • Etyka biznesu
Pobrań: 1743
Wyświetleń: 6265

. PIECZENIARZ - ktoś kto piecze tylko swoje własne dobro, nie dba o otoczenia („jeżeli każdy będzie tylko piekł...

Skrypt - zakładanie działalności gospodarczej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Uruchamianie działalności gospodarczej
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1785

otoczenia przyszłego przedsiębiorstwa - wiedza o rynku, na którym ma działać przedsiębiorstwo (struktura...

Esencja zarządzania

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1386

, które są stymulatorami zachowań członków organizacji (firmy) i oddziałują na kształtowanie się jej stosunków z otoczeniem...

Przemysł Hi-tech

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Waldemar Budner
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1449

produkcyjne, placówki naukowo-badawcze, instytucje finansowe i inne organizacje obsługi biznesu, pośredniczące...