Organizacje otoczenia biznesu - strona 53

Lista pytań z Podstaw zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Andrzej Stańda
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 1589
Wyświetleń: 1099

. Przedstaw model Leavita. 2. Wymień cechy charakterystyczne organizacji.  Systemy otwarte( wpływ otoczenia...

Przedsiębiorczość

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Małgorzata Majewska
 • Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1323

wymuszając na nim określone procesy dostosowawcze -otoczenie wewnętrzne organizacji, które budują np. kultura...

Najważniejsze definicje

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1281

i jego otoczenie. NURT KLASYCZNY - Przedsiębiorstwo jako Jednostka produkcyjna - Specjalizacja i Alokacja zasobów...

Pytania na kolokwium 5

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1036

organizacja - otoczenie. Otoczenie jest po prostu bardziej złożone, a stosunki z nim mniej znane...

Wprowadzenie do zarządzania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Maria Czerska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 84
Wyświetleń: 700

w organizacji spojrzenie na organizację Kierunek klasyczny: Powstał pod koniec XIX w. otoczenie miało charakter...

Wykłady z informatyki ekonomicznej

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. UZ dr hab. inż. Silva Robak
 • Informatyka ekonomiczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3451

podczas planowania nowego systemu: - otoczenie organizacji, - struktura organizacji, hierarchia, specjalizacja...