Organizacje otoczenia biznesu - strona 31

Pytania i opracowane odpowiedzi do egzaminu

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Śliwa
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 952
Wyświetleń: 4256

, które w sposób pozytywny wyróżniają ją w otoczeniu i spośród konkurencji. Słabe strony organizacji (czynniki wewnętrzne...

Twój biznes plan

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1799

otoczeniu gospodarczym, cele oraz sposoby i środki zmierzające do osiągnięcia tych celów w określonym czasie...

Teoria biegunów wzrostu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1008

i zarzadzania, uczelni wyzszych, placówki z otoczenia sektora biznesu, terenów wystawowych(targi miedzynarodowe...

Zarządzanie wiedzą kierunki rozwoju

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1071

, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy otoczenia (form partnerskich, konkurentów i organizacji nie będących...

Strategia - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

. To proces zarządzania składa się z 3 etapów: a) analiza strategiczna organizacji - analiza otoczenia...

Potrzeby zmian w organizacji

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Czerska Małgorzata
 • Projektowanie organizacji firmy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 560

organizacyjnych, bo struktury od początku były bledami obarczone - zewnetzrne (otoczenie swiat) - wewnętrzne...