Organizacje otoczenia biznesu - strona 19

Public relations - wykład 3(sem V)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Public relations w teorii i praktyce
Pobrań: 98
Wyświetleń: 945

interesujących otoczenie (np. Pracowników) Przygotowanie broszury - autoprezentacji organizacji zorganuziowanie...

Strategie rozwoju i konkurencji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Bernard Bińczycki
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1057

podejmowanie otoczenia, w którym ich organizacja funkcjonuje, a następnie podejmowanie działań. W ogólnych...

Wykład - definicja rynku, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Anna Iwanicka-Maciura
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

nabywcy, czyli odbiorcy( popyt jest mniejszy od podaży) Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa to zbiór...

Nauki o organizacji - wykłady

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3227

z otoczenia różnorodne formy zorganizowanego działania ludzi, nazywane organizacjami. Metody (drogi) badawcze...

Kultura i etyka w biznesie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3717

na rzecz organizacji. Bazy rozwoju etyki biznesu: Etap I (przełom XIX i XX wieku) jest to okres objawienia...

Wykład - zarządzanie strategiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Wojciech Dyduch
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

KONSERWATYWNA nieatrakcyjność branży siła finansowa AGRESYWNA stabilność otoczenia siła branży DEFENCYWNA...