Organizacje otoczenia biznesu - strona 133

Podejście integrujace do zarzadzania

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Karpacz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1029

i informacyjnych pobieranych przez organizację z otoczenia. (...) Spojrzenie systemowe akcentuje również znaczenie...

Socjologia - notatki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Socjologia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1071

elementarnych zachowań ludzkich jako reakcji na bodźce płynące z otoczenia lub od innych ludzi oraz traktowanie...

Zarządzanie - wykład 4

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Powody planowania: zmiany zachodzące w otoczeniu wytyczanie kierunków działania ustalenie...

Zarządzanie kadrami - kontrolowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

strategiczna ( próbuje stwierdzić na ile skutecznie organizacja rozumie swoje otoczenie i dostosowuje...

Kultura amerykańska

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 539
Wyświetleń: 11011

zróżnicowania, przyjmuje się, że istnieje stosunkowo wyraźna amerykańska kultura biznesu, która jest istotna...

Pytania otwarte z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Henryk Sroka
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 238
Wyświetleń: 987

informacje i który pośredniczy w komunikacji z otoczeniem banku i jego klientem) integruje również systemy...

Typologia grup społecznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Zarządzanie archiwami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 805

organizacji i jej możliwości przystosowywania do zmian otoczenia -         odbiurokratyzowanie organizacji...