Organizacje otoczenia biznesu - strona 110

Biznes plan BART

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Kazimierz Kulczyński
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 49
Wyświetleń: 875

, natomiast w zakresie otoczenia sytuacja nie jest jednoznacznie pozytywna. Należy pilnie obserwować otoczenie...

Istota i zakres strategii marketingowych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzena Pniewski
 • Strategie marketingowe na rynku turystycznym
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1505

określa pozycje i relacje firmy/ organizacji w jej otoczeniu w sposób, który zapewni kontynuację sukcesu...

Wartość dla nabywcy i koncepcja 7S

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jerzy Bieliński
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1176

, metody analizy otoczenia i wnętrza PIMS (Profit Impast Of Market Strategy) - metoda siły wpływu różnych...

Wykład - Wartość przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Katarzyna Rupik
 • Controlling marketingu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

) (wg VBM)- ZYSKOWNOŚĆ Wartość dla interesariuszy- ODPOWIEDZIALNOŚĆ „Ja to ja sam i moje otoczenie...

Psychologia Społeczna - notatki

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Ryszard Stach
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 3927

INTERPRETACJA OTOCZENIA - konstrukty (Lewin) vs obiektywne sytuacje społeczne Nauka ,zdrowy rozsądek i filozofia...

Konflikty w organizacji, (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

są: zmienne sytuacyjne (charakteryzujące wnętrze orga­nizacji i jej otoczenie), zmienne psychologiczne...