Organizacje otoczenia biznesu - strona 11

Rodzaje orientacji i otoczenie firmy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk
 • Marketing
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1407

. dywergencji) Homogeniczny charakter popytu wybranych segmentów rynku międzynarodowego Otoczenie międzynarodowe...

Podstawowe zagadnienia - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1596

na zmiany zachodzących w otoczeniu i wcześniejsze zachodzące o otoczeniu lub przygotowanie organizacji...

Wnętrze i otoczenie instytucji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maciej Tokarski
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 952

WNĘTRZE I OTOCZENIE INSTYTUCJI 1. Organizacja jako system społeczno-techniczny - Podsystemy...

Istota negocjacji - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Marian Wójcik
 • Negocjacje biznesowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 952

między stronami Konteksty norm i wartości kulturowych podzielonych przez partnerów, ich organizacje otoczenie...

Analiza SWOT - projekt przykładowy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Tomasz Małkus
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1743

jest określenie czy wobec charakteryzujących organizację silnych i słabych stron, istniejące otoczenie przedstawia...

Zarządzanie strategiczne

 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 6482

i przewidywane zmiany w otoczeniu przyjęte kryteria wyboru warunki ograniczające Przy ustalaniu strategii...

Zagadnienia egzaminacyjne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Karpacz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1127

decyzji kierowniczych. Zarys ukształtowania otoczenia współczesnych organizacji. Charakterystyka otoczenia...