Organizacje otoczenia biznesu - strona 10

Zarządzanie finansami - wykład 8

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 924

. Można je podzielid na te, które wiążą się z dalszym lub bliższym otoczeniem oraz z samą organizacją. jej źródłem...

Analliza space

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1421

się skwantyfikowanym podejściem w oszacowaniu miejsca danej organizacji w otoczeniu, oryginalnymi wymiarami organizacji...

Zarządzanie strategiczne 36 zagadnień

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Czesław Mesjasz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1134

komunikowania się zarówno wewnątrz organizacji jak i z otoczeniem; wymaga rozbudowanego systemu wskaźników...

Etapy budowy scenariusza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza rynków zagranicznych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2086

dla funkcjonowania organizacji procesów w otoczeniu. Oceny tej dokonuje się pod względem: Siły i kierunku wpływu...

Zarządzane strategiczne cz 2b

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 980

aby zwiększyć adaptacyjność organizacji doskokowych , jakościowych zmian w jej otoczeniu? Jak wdrażać konieczne...