Organ naczelny - strona 22

Ustawy samorządowe

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1652

w odrębnych ustawach. 2005-08-22 ©Kancelaria Sejmu s. 5/5 Rozdział 3 Organy wyższego stopnia i organy naczelne...

Prawo administracyjne, notatki

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854

Prawo administracyjne – zbiór norm regulujących organizacje i zachowanie się osób fizycznych i innych podmiotów w zakresie nie unormowanym przez przepisy należące do innych gałęzi prawa. Administracja – jako podmiot reglamentacyjny ma cechy władcze tzn. wyposażona we władztwo administracyjne może w...

Samorząd - pojęcie i klasyfikacja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728

organy administracji centralnej nie będące organami naczelnymi. Prezydent RP (jako centralny organ adm...

Charakterystyka kontroli administracji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 42
Wyświetleń: 427

przesyła te informacje do właściwego organu naczelnego/centralnego, które w ciągu 7 dni mogą przedstawić...

Wykład - sądy i trybunały

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 63
Wyświetleń: 441

. 183 - SN - nadzoruje (ale już nie kieruje i nie jest organem naczelnym) orzecznictwo sądów naczelnych...

Normy prawa administracyjnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 749

uregulowanych w Konstytucji odnośnie zadań, praw i obowiązków, nie tylko obywateli, ale także organów naczelnych...