Ordynacja wyborcza - strona 40

Prawo konstytucyjne- notatki

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Mirosław Granat
  • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1575

Procedura zmiany Konstytucji w RP Przez zmianę konstytucji rozumie się uchylenie lub nadanie odmiennej niż dotychczas obowiązującej treści wszystkim lub, tylko niektórym postanowieniom Konstytucji, a także wydanie nowych norm konstytucyjnych w przewidzianym dla zmiany konstytucji trybie. Zmiana moż...

Standardy polityki wobec mniejszości narodowych - wykłady

  • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach
  • prof. dr hab. Aliaksandr Krautsevich
  • Standardy polityki wobec mniejszości narodowych i etnicznych
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2709

11 plików docx zawiera takie tematy jak: terminy do oznaczenia i postaw w stosunkach narodowych, geneza mniejszości narodowych, konflikty narodowościowe, polityka narodowościowa w pierwszej połowie XX w, mniejszości narodowe w okresie międzywojennym, konflikt polsko-ukraiński, konflikt polsko-bi...

Notatki z uczelni - Prawo -

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1505

) z 16.07.1998r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw d) z 26.11.1998r. o dochodach...

Notatki z uczelni - Prawo

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1225

) z 16.07.1998r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw d) z 26.11.1998r. o dochodach...