Opel Vectra

note /search

Produkt - Dobra

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Marketing
Pobrań: 84
Wyświetleń: 798

samochodów (np. Opel Astra, Opel Vectra, Opel Omega). POSZERZANIE MARKI Polega na przeksztalceniu marek...

Marketing definicje

  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

firmowego ze znakami indywidualnymi [np. Opel Vectra, Opel Omega] Wad ą marek łą czonych s ą wy ż sze...

Marketing - egzamin, uek

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Podstawy Marketingu
Pobrań: 2548
Wyświetleń: 7210

Opracowanych jest 11 rozdziałów w 3 różnych plikach, zawierają one notatki na takie zagadnienia jak: definicje marketingu, ogólne zasady marketingu, funkcje marketingu, struktura otoczenia przedsiębiorstwa, konsumenci i ich zachowania na rynku, typy decyzji, alternatywy wyboru, style życia konsumen...

Podstawy marketingu, J. Altkorn - streszczenie

  • Podstawy Marketingu
Pobrań: 1190
Wyświetleń: 6517

Altkorn. Dokument ma 40 stron i porusza zagadnienia takie jak: definicje marketingu, fazy ewolucji przedsiębiorstw, ogólne zasady marketingu, funkcje marketingu, cechy marketingu dóbr konsumpcyjnych, cechy marketingu dóbr produkcyjnych, cechy marketingu usług, znaczenie marketingu w gospodarce naro...

Podstawy marketingu / Marketing Streszczenie książki ALTKORNA

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Podstawy Marketingu
Pobrań: 749
Wyświetleń: 5712

Opracowanie treści książki Jerzego Altkorna "Marketing". Bardzo przydatne na egzamin z przedmiotu podstawy marketingu. Każdy z rozdziałów książki jest omówiony z osobna. Treść jest zaprezentowana w postaci wypunktowanych przejrzystych list oraz definicji i omówień. W treści notatki można znaleźć nas...

Streszczenie podręcznika Altkorna

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1456

MARKETING ROZDZIAŁ 1 1. Definicje marketingu: a) ujęcie klasyczne – jest to odpowiednie planowanie, koordynowanie i kontrola wszystkich działań przedsiębiorstwa ukierunkowanych na aktualne, potencjalne rynki zbytu b) wg Kotleta – jest to proces społeczny i zarządczy, dzięki któremu jednostki i grup...

Marketing - materiały i pytania

  • Podstawy Marketingu
Pobrań: 2653
Wyświetleń: 12138

Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie jak: etapy badań marketingowych, źródła informacji wykorzystywane w procesie badawczym, dobór próby badawczej, metody zdobywania informacji, analiza SWOT, strategie marketingowe przedsiębiorstwa, macierz Ansoff`a, strategia kształtowania pola rynkowego prz...