Okulary - strona 36

Reformacja- ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2198

i umożliwili teologom badanie oryginalnych tekstów biblijnych. Poczęli też humaniści samodzielnie bez okularów...

Teoria na kolokwium

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fotogrametria i teledetekcja
Pobrań: 546
Wyświetleń: 3115

"DEFINICJA DZIEDZINY FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA. Zaktualizowany na XVI-ym Kongresie w Kioto w 1988 r. statut Międzyna¬rodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji podaje łączną definicję fotogrametrii i teledetekcji następująco: jest to dziedzina nauk technicznych zajmująca się pozys...

Kryminalistyka - materiały, prawo

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Kryminalistyka
Pobrań: 665
Wyświetleń: 4382

: a) najpierw ogólny zarys, kształt twarzy, poszczególne elementy twarzowe (nakrycie głowy, okulary); Wcześniej...

Geodezja - test

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1498

. 40. Od czego zależy pole widzenia lunety: a) od stosunku ogniskowej okularu do ogniskowej obiektywu...

Nauki o Komikowaniu - notatki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Zenon Hanas
 • Nauki o komunikowaniu
Pobrań: 651
Wyświetleń: 1687

, seplenienie spikera, słoneczne okulary na nosie, kleks na kartce. Psychiczny (szum wewnętrzny...

Studium Przypadków

 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2009

Jest to notatka z ćwiczeń, z przedmiotu Studium Przypadków. Zawiera odpowiedzi na pytania dotyczące następujących zagadnień: orientacja marketingowa przedsiębiorstwa, segmentacja rynku, produkt, marka, reklama, dystrybucja. Każde z zagadnień zawiera pytania wraz z odpowiedziami. Dodatkowo zostały z...

Skrzyżowania i ronda - omówienie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Drogi wodne i porty
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2058

wzroku b) jakośd okularów c) daltonizm  Cechy i ergonomia pojazdu: a) Wpływ karoserii, b) Wpływ...

Historia literatury - Imperium

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

do cierpienia. Przejazd taksówką. Dosiada się dwóch młodych typów w ciemnych okularach i płaszczach...