Okres zwrotu - strona 18

Zarzadzanie projektami-sciaga

 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 315
Wyświetleń: 4018

inwestycyjnych zalicza się: Okres zwrotu Rachunek porównawczy kosztów Rachunek porównawczy zysku Rachunek...

Zarządzanie projektami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Kołodziejczak
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2457

projektowe. Efektywność projektów - stopy zwrotu, wartość zaktualizowana netto, okres zwrotu nakładów...

Struktura majątku i kapitału

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

, na stworzenie niezbędnego kapitału obrotowego. Do metod oceny finansowej zalicza się okres zwrotu nakładów...

Plony i podział - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 952

na mechanizację) Kapitałochłonność odnosimy z zasobami śr. trwałych i obrotowych w gosp. (w tym gotówki) 4. Okres...

Referat - ryzyko kredytowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1120

prostych takich jak: Okres zwrotu, Prosta stopa zwrotu, Test pierwszego roku, Próg rentowności i próg...

Controlling wstępne zagadnienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Bernard Bińczycki
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1428

(rozumianego także jako okres zwrotu z inwestycji) oraz jakości. Zależności między tymi czynnikami trafnie...