Okres zwrotu - strona 15

note /search

Ekonomika inwestycji

  • Ekonomika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1799

porównawczy zysków rachunek amortyzacji, lub okresy zwrotu rachunek księgowej stopy zwrotu indeks zyskowności...

Rynki i Instytucje Finasowe

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Rynek finansowy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3507

, potrzebują z reguły środków o dłuższym okresie zwrotu. Problemem jest wybór finansowania pomiędzy: pożyczką...

Rodzaje biznesplanów

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1463

efektywności inwestycji metodami prostymi (okres zwrotu nakładów) i dyskontowymi (NPV, IRR) Analiza wskaźnikowa...

Biznesplan - istota i rodzaje

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1652

scenariuszy. Analiza efektywności inwestycji metodami prostymi (okres zwrotu nakładów) i dyskontowymi (NPV...

Firmy (dzianiny) - biznes plan

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1953

na koniec okresu sprawozdawczego” i „nie podzielony zysk z lat ubiegłych”. Okres zwrotu inwestycji obliczono...