Okres kredytowania - strona 13

Zarządzanie kapitałem obrotowym - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Rachunkowość
Pobrań: 105
Wyświetleń: 406

Kapitał obrotowy - nazywany też kapitałem pracującym możemy określić jako część kapitałów stałych firmy (kapitał własny i zobowiązania długoterminowe), która przekracza wartość majątku trwałego i finansuje majątek obrotowy. Inaczej określa stan środków obrotowych firmy (aktywów bieżących) oraz źróde...

Kredyty rolnicze - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse i bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

rolniczej. Ze względu na maksymalny okres kredytowania oraz poziom oprocen-towania dla kredytobiorcy...