Odcinek PQ

Elektrokardiografia - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Zbigniew Śliwowski
 • Fizjologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

ja według odcinka PQ. Stanowi ona punkt odniesienia ponizszych zmian _ załamki - wychylenia od linii izoelektrycznej...

Elementy prostopadłe - ćwiczenia

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Przemysław Grzesica
 • Geometria i grafika inżynierska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1267

ABC. Wyznaczyć rzuty punktu Q, tak aby powstały odcinek PQ był symetryczny względem danej płaszczyzny...

EKG - podstawy

Pobrań: 119
Wyświetleń: 2457

+ v6 + poziome obniżenie odcinka PQ (PR) do dołu: ostra faza zapalenie osierdzia w niedokrwieniu...

Rzut cechowany - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Przemysław Grzesica
 • Geometria i grafika inżynierska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1344

a, zawierającą punkt P. Wyznacz rzut odcinka PQ o długości 6 cm należącego do prostej b. Nachylenie prostej...

Geodezja - zagadnienia ogólne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1309

się pokrywają. Pod pow lądów się nie pokrywają wyznacza się na odcinku PQ Grawimetryczne odchylenie pionu-kąt...

Elektrokardiogram-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Magdalena Podbielska
 • Elektroniczna aparatura medyczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1386

. Przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne w zależności od podłączenia odprowadzenia. Odcinek PQ czas...