Odchylenie standardowe składnika losowego - strona 29

Zmienne skokowe-zadania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1057

określono na 75%. wskazać zmienną losową; obliczyć wartość oczekiwaną, wariancję i odchylenie standardowe...

Zestawy przykładowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 651

arytmetyczna zmiennej zależnej = 3,82849e+006 Odchylenie standardowe zmiennej zależnej = 896481 Suma kwadratów...

Zadania - estymacja

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Maria Wieczorek
 • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1155

) z dokładnością do 0,5%, przy poziomie ufności 0,95. Standardowe odchylenie tej stopy przychodu szacowane...

Zadania z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Janusz Wywiał
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 322
Wyświetleń: 994

parametru θ wynosi 4, a błąd średniokwadratowy 20, to odchylenie standardowe tego estymatora wynosi 2...

Egzamin ze statystyki matematycznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 343
Wyświetleń: 749

parametru θ wynosi 4, a błąd średniokwadratowy 20, to odchylenie standardowe tego estymatora wynosi 2...

Egzamin ze statystyki matematycznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 644

rodzaju. Gdy obciążenie estymatora T parametru θ wynosi 4, a błąd średniokwadratowy 20, to odchylenie...