Oczywistość - strona 25

Płynna nowoczesność- streszczenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aleksander Lipski
 • Podstawy Socjologii
Pobrań: 2653
Wyświetleń: 4067

ZYGMUNT BAUMAN „PŁYNNA NOWOCZESNOŚĆ” WSTĘP Płynność Płynność - uleganie ciągłym przekształceniom; cecha cieczy i gazów. Stanowić może przewodnią metaforę obecnej fazy nowoczesności. Płyny nie organizują ani przestrzeni, ani czasu. Czas jest dla nich istotny o tyle, że ich kształt jest chwilowy, ...

Metodologia - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2023

, które zaskakują, pro-blematyzują oczywistości, burzą ste-reotypy, otwierają nowe perspek-tywy. Badania jakościowe...

Postępowanie karne - skrypt

 • dr hab. prof. nadzw Jerzy Skorupka
 • Postępowanie karne
Pobrań: 3038
Wyświetleń: 8351

POJĘCIA PODSTAWOWE Pojęcie prawa karnego procesowego prawo karne procesowe - zbiór norm regulujących proces karny, płaszczyzna normatywna; nadaje kształt prawny procesowi karnemu proces karny - zespół prawnie uregulowanych czynności, których celem jest w ykrycie przestępstwa i jego sprawcy, osąd...

Filozofia - praca

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Filozofia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1925

Dokładna tematyka notatki jest następująca: koncepcja filozofii, charakterystyka filozofii starożytnej, Sokrates i Platon, Arystoteles, rys filozofii średniowiecznej, scholastyk, Tomasz z Akwinu, Emanuel Kant, charakter filozofii współczesnej, fenomenologia Huserra, egzystencjalizm, Kartezjusz, umi...

Nauki o Komikowaniu - notatki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Zenon Hanas
 • Nauki o komunikowaniu
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1589

, oczywistościach i rozsądku. Używać „logos” = odwoływać się do zmysłu logiki u odbiorcy. Ethos   jest argumentem...

Teoria literatury - podręcznik

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 994
Wyświetleń: 1603

i - w konsekwencji - referencjalnej oczywistości. Skoro figuratywność (= retoryczność = niepewna referencjalność...

Czesław Miłosz - Życie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dorota Pazio
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1155

traktowanego jako oczywistość: głos odzywający się w Obłokach jest głosem artysty. To artysta (jeśli ktoś chce...