Ochrona przeciwpożarowa - strona 10

Porównanie wydatków

  • prof. dr hab. Marian Podstawka
  • Finanse
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

prawa oraz sądownictwa 3 000 1 741 0 0 0 0 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 700 865...

Regulaminy wewnątrzzakładowe

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Prawo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

niż przygotowanie zawodowe, 8) obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej...

Prezentacja wykład 12

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Bartosz Majchrzak
  • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 707

o ochronie przeciwpożarowej, ustawa o Państwowej Straży Pożarnej, ustawa o stanie klęski żywiołowej, ustawa...

Przeciwdziałanie poważnym awariom

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Bartosz Majchrzak
  • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

•Inne akty normatywne, np.: ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawa o ochronie przeciwpożarowej, ustawa...