Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych - strona 22

Postepowanie-sadowo-administracyjne2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1449

pod uwagę całokształt przepisów regulujących dane zagadnienie, a nie tylko przepis wskazany we wniosku...

Organizacja ochrony konkurencji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Brzezińska-Rawa
 • Publiczne prawo konkurencji
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1624

antymonopolowej dane Prezesowi w celu realizacji polityki konkurencji; - OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA PREZESA UOKiK 1...

Informatyka w administracji- test 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Grażyna Szpor
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 952
Wyświetleń: 2226

Danych Osobowych x 3 Ustawę o informatyzacji stosuje się do a) Trybunału Konstytucyjnego x b) Rzecznika...

Organy przedstawicielskie w Polsce

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2296

) -kreacyjna - Sejm za zgodą Senatu powołuje: RPO, Prezesa NIK, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych...

Cele niższego rzędu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

: utrzymanie jego trwałej równowagi. Bilans wodno - gospodarczy zlewni -to porównanie (zestawienie) w danym...

Wartość przedmiotu sporu - wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1162

do uczestniczenia w danym procesie w charakterze strony jest podmiot, którego dotyczy norma przytoczona...