Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych - strona 21

Postepowanie-sadowo-administracyjne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2828

Ocenia sposób zebrania przez organ administracji publicznej danych o faktach istotnych w sprawie...

Obowiązywanie prawa, Akt normatywny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4907

(międzyczasowe). Przepisy intertemporalne (reguły przejściowe): należy rozstrzygnąć, czy dane sytuacje należy...

Etyka zawowa

 • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
 • dr Jan Bober
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1610

takich informacji. Każda osoba powinna być także świadoma ochrony swoich danych osobowych...

Procedury budżetowe- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Elżbieta Stolorz-Krzisz
 • Procedury budżetowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 847

do dowodów księgowych, wyników audytu, sprawozdań audytowych jest jawny, ale występuje też ochrona danych...

Ustrój administracji publicznej notatki

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marian Zdyb
 • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 2002
Wyświetleń: 7686

. Podlegają one Sejmowi. Np. Główny Inspektor Danych Osobowych Agencje (nie są organami administracji...