Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych - strona 11

Typy dóbr osobistych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749

osobowe - szczególna postać ochrony dóbr osobistych - ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych...

Działalność gospodarcza - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1288

zamieszczenia na towarze określonych informacji, 7) obowiązek podania w ofercie określonych danych, 8) obowiązek...

Formularz rekrutacyjny ze zmianami

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póź.zm.), wyrażam zgodę...

Cyberprzestępczość - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1169

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Komisji...

Zbiór wykładów

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Podstawy systemów informacyjnych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1372

zebranych danych i informacji możliwość przekształcenia niestrukturalizowanego procesu w rutynowo...

Przykładowe zagadnienia na zaliczenie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Czyżewski
 • Użytkownik Sieci Komputerowej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1043

danych, które zawiera informacje wyższych warstw. 23. Nawiązywanie połączenia w TCP/IP. Moment nawiązania...