Obrona konieczna - strona 32

Historia Państwa i prawa polskiego - Prawo feudalne

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr. hab Jacek Matuszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2436

dr.hab Jacek Matuszewski. Notatka składa się z 57 stron. ...st to prawo zwyczajowe (prawo niepisane) i jest ono także prawem nieterytorialnym (prawo partykularne). Partykularyzm: możemy wyróżnić partykularyzm geograficzny i osobowy. Prawo polskie w różnych dzielnicach przewidywało nieco inne p...

Test wykroczenia

 • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3024

to: a)bezprawność b)społeczna szkodliwość c)zawinienie(?) d)ustawowa określoność 16.Przekroczenie granic obrony...

Opracowanie Sójki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 1414
Wyświetleń: 2086

HISTORIA PRAWA ŚREDNIOWIECZE I CZASY WCZESNONOWOŻYTNE prawo feudalne - ewolucja od form prymitywnych, charakterystycznych dla okresu rozpady wspólnot rodowo-plemiennych i powstawania organizmów państwowych, do prawa wysoko rozwiniętego niewielkie znaczenie prawa rzymskiego we wczesnej fazie rozwoju...

Prawo - egzamin - Ustawa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Wardzała
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 735
Wyświetleń: 2793

) okoliczności wyłączające winę a) niepoczytalność b) błąd okoliczności wyłączające bezprawnośc czynu a) obrona...

Prawa starożytnego Bliskiego Wschodu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 994

zarysował granicę nieumyślności. Obrona konieczna traktowana subsydiarnie - można ją było zastosować...

Prawo cywilne - skrypt - podział

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1092

PRAWO CYWILNE Przepisy prawa cywilnego kształtują stosunek cywilno- prawny. 3 cechy stosunku cywilno-prawnego: równorzędność stron (strony stosunku są sobie równe) swoboda ich kształtowania (autonomia woli stron przejawiająca się min. w swobodzie umów, swobodzie co do podjęcia decyzji o zawarciu...

Kodyfikacje- prawo karne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Adam Redzik
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 812

uznanego za bezprawny, np. obrona konieczna, stan wyższej konieczności) i okoliczności wyłączające...

Logika - wiadomości o języku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 945

administracyjne. Zasada proporcjonalności - Nasze działanie proporcjonalne do zagrożenia (problem granicy obrony...

Etyka - skrypt

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1862

obrony koniecznej , np. zabija się kogoś w obronie własnej, śmierć agresora nie była skutkiem zamierzonym...