Obrót giełdowy - strona 6

Inwestycje kapitałowe - pytania

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1869

Warto­ściowych. Z chwilą wprowadzenia do obrotu giełdowego pierwszego typowego derywatu, w postaci transakcji...

Giełdy - organizacje formowania rynku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Wojdacki
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 819

giełdy, prawa i obowiązki jej członków, organizację władz, warunki obrotu giełdowego, technikę zawierania...

Giełdy jako instytucje rynkowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Wojdacki
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1771

giełdy, prawa i obowiązki jej członków, organizację władz, warunki obrotu giełdowego, technikę zawierania...

Rynek kapitałowy i jego segmenty

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Rynek kapitałowy
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1246

w stosunku do obrotu giełdowego. Pełni on dla wielu spółek funkcję rynku przejściowego, zanim...

Inwestycje kapitałowe

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1498

Warto­ściowych. Z chwilą wprowadzenia do obrotu giełdowego pierwszego typowego derywatu, w postaci transakcji...

Rodzaje transakcji giełdowych

 • doc. dr Dariusz Fatuła
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2898

. transakcje z wywołaniem ceny (tzw. on-call) zawierane są poza obrotem giełdowym. Strony umowy ustalają...

Instytucje rynku kapitałowego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2338

, ponieważ inwestorzy składają zlecenia maklerskie kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych w obrocie giełdowym...