Obrót giełdowy - strona 26

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - notatki do wykladow

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jacek Pera
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 1316
Wyświetleń: 6867

...Międzynarodowe stosunki walutowe Istota międzynarodowych stosunków walutowych Powstanie międzynarodowych stosunków walutowych datuje się od momentu, kiedy ukształtowały się na świecie systemy pieniężne wyróżniające poszczególne kraje. Wcześniej, w starożytności handel towarami odbywał...

Wybrane zagadnienia finansów - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 371

PAPIERY WARTOŚCIOWE   PAPIERY WARTOŚCIOWE, wszystkie dokumenty uosabiające prawa majątkowe przysługujące ich posiadaczowi; dzieli się je na papiery: o dochodzie stałym (np. obligacje) i zmiennym (np. akcje), imienne, na zlecenie (indos) i na okaziciela, uosabiające wierzytelności i in. prawa; p.w. s...

Wprowadzenie do ekonomii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Janusz Robert Łukasiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

wolę na piśmie o Na okaziciela: anonimowe. Są przedmiotem obrotu giełdowego • Zwykłe...

Ekonomia - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714

wolę na piśmie o Na okaziciela: anonimowe. Są przedmiotem obrotu giełdowego • Zwykłe...

Ekonomia - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1435

wolę na piśmie o Na okaziciela: anonimowe. Są przedmiotem obrotu giełdowego • Zwykłe...

Wykłady z mikroekonomii

 • Politechnika Poznańska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 994

. Za przeprowadzanie transakcji na giełdzie pobiera się: opłaty wartości transakcji podatku od obrotów giełdowych 0,25...