Obrót giełdowy - strona 17

Rynki finansowe - opracowanie

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Joanna Cichorska
 • Rynki finansowe
Pobrań: 602
Wyświetleń: 3654

spółki akcje na okaziciela akcje zwykłe są podstawą obrotu giełdowego i z ich posiadaniem wiążą...

PODZIAŁ RYNKU KAPITAŁOWEGO

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1239

uczestnictwa w obrocie giełdowym nie musi być jednakowo rozwiązywana we wszystkich państwach. Największą...

Instrumenty pochodne

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1435

, ale nie są przedmiotem obrotu giełdowego, a tylko umową pomiędzy dwiema stronami Nabywca kontraktu typu futures (forward...

Rynki finansowe

Pobrań: 63
Wyświetleń: 2254

/sprzedaży. Zarząd: Ustala warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego Rozstrzyganie spornych transakcji...

Rynek kapitałowy - wiedza ogólna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1764

84 strony materiałów z przedmiotu rynek kapitałowy, wykładanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Poruszane w notatkach zagadnienia to m.in. rynek pieniężny, krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw, weksel własny, papiery emitowane w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, sekuryryzacja...

Rynki finansowe - Wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynki finansowe
Pobrań: 973
Wyświetleń: 4053

% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego, oraz b) 1 akcji objętych wnioskiem...

Unia Europejska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3220

implementowanie coraz nowocześniejszych systemów obrotu giełdowego, które pozwalają na oferowanie efektywnego...

Giełdy towarowe w gospodarce światowej.

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Giełdy towarowe w gospodarce światowej.
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1225

. Giełdy towarowe wykład 3 - 23.04.2010r. Notowania giełdowe. W obrocie giełdowym stosuje się 2 rodzaje...