Obrót giełdowy - strona 13

Finanse i bankowość- ćwiczenia 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Witold Stanisław Gradoń
 • Bankowość inwestycyjna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833

jest na Giełdzie obrót prawami do akcji. Po zakończeniu oferty, spółka składa wniosek o dopuszczenie do obrotu...

Kontrakt zagraniczny- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 259
Wyświetleń: 665

wcześniej kontraktu (i tym samym wejście w prawa i obowiązki strony). W obrocie giełdowym są to noty (bądź...

Mikroekonomia - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Glinka
 • Mikroekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2660

indywidualnie, nie występujące w obrocie giełdowym. 2. Instrumenty o niesymetrycznym ryzyku...

Giełda papierów wartościowych - Akcja

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3780

, a przede wszystkim dopuszcza papiery wartościowe do obrotu giełdowego, a biura maklerskie do działania na giełdzie. Codzienną...

Rynek finansowy - opracowane pytania

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • dr Bogna Janik
 • Rynek finansowy
Pobrań: 644
Wyświetleń: 5110

(zdematerializowane) - W Polsce przedmiotem obrotu giełdowego są tylko akcje na okaziciela - Są niepodzielne...

Rynek kapitałowy - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 462

w obrotach giełdowych. Na rynkach rozwiniętych dominującą pozycję posiadają papiery wartościowe dłużne...

Czym jest biznes plan - Funkcje

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1645

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje akcji: - Akcje zwyczajne - są podstawową pozycją obrotów giełdowych...